Неувяхваща слава

Графичната база
Графичната база

Наличието на магнетитова руда в района го прави привлекателен за заселници и завоеватели още в зората на новата ера. Много от античните селища в района на днешния Самоков се определят като металургични. Самият град е възниквал вероятно в периода XII - XIV в. Според едно предание, когато турците завзели Самоков, покрай р. Искър заварили да работят три самокова. Два от тях били притежание на сръбския ренегат Бошка, който в съдружие с братята си Петър и Никола се бил преселил да живее тук.

Още не може да се даде категоричен отговор кога точно е възникнало селището в периода XII - XIV в., но през 1371 г. то става жертва на османското нашествие. Пътешественици и хронисти дават за Самоков през XIV - XIX в. откъслечни, но и интересни сведения за града като важен производителен център за нуждите на османската армия, устремила се срещу християнска Европа.

Градът е твърдина на българщината и православието. Мястото на Самоков в църковно-националната борба през Възраждането е водещо. Самоковец е един от водачите и - митрополит Авксентий Велешки, а Паисий Хилендарски е родом от Самоковска епархия.

Развитието на занаятите и промишлеността в Самоков през Възраждането се предпоставят от значението на града като най-голям железодобивен център в европейските провинции на Османската империя. Икономическият просперитет от началото на XIX в. превръща Самоков по думите на Константин Иречек в пръв град на западните български земи и в просветен център, известен с учители и просветители от ранга на Константин Фотинов, Неофит Рилски, Христодул Сичанов и др. В Самоков е открита от Н. Карастоянов и първата българска печатница. Мерило за икономически напредък и желание за модернизация е и новото изкуство в Самоков - фотографията.

Неувяхвящата слава на града обаче си остава Самоковската художествена школа, неизменно свързана с имената на прославените зографи Христо Димитров, Захари Зограф и др.Христо Йотовски


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.