Основните проблеми за развитието на туризма

Древен град, разположен върху живописен полуостров
Древен град, разположен върху живописен полуостров

Природната характеристика на община Созопол предопределя добри възможности за рекреативен туризъм с използване на подходящата плажна ивица и морската вода с рекреативен потенциал. Активният туристически сезон е ограничен от климатичните условия в рамките на летните месеци поради неподходящи температурни нива и силни ветрове през останалите сезони.

Предимства на общината са наличната туристическа инфраструктура, историческото материално наследство на град Созопол, уникалната брегова линия и в частност множеството врязани в брега заливи, островите в близост до бреговата линия, разнообразната растителност, вторите по значение пясъчни дюни в България, завоюваната репутация на курортните и ваканционните селища около Созопол, както и придобилите национално значение празници на изкуствата “Аполония”.

Основните проблеми за развитието на туризма на територията на община Созопол са:

  • ограничени финансови ресурси за модернизация на съществуващата материална база
  • недостатъчно развита техническа инфраструктура, в т.ч. пътна мрежа
  • раздробеност на туристическите фирми и отсъствие на координирана и активна рекламна политика на външния пазар
  • липса на разнообразие в предлагания туристически продукт
  • недостатъчна чистота на плажната ивица
  • недостатъчно висока култура на обслужването
  • ограничен капацитет за оказване на здравни услуги по време на туристическия сезон
  • липса на контролиран достъп до природозащитените обекти

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.