Радомир

Връх Радомир (2029 м) е планински първенец на планина Беласица.

Предишно име до 1942 г.: връх Калабак

Достъп: Свободен

До 1996 г. върхът попадаше в граничната ивица и посещението му се допускаше само с разрешение от Дирекция "Гранична полиция" на МВР, София, бул. "Княгиня Мария Луиза" 46.

Изходни пунктове:

  • х. Беласица - 4,15 ч.
  • гр. Петрич (гара на ж.п. линия София - Кулата / Петрич) - 5,45 ч.


Стефат Димитров


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.