Любаш

Връх Любаш (1398 м) е планински първенец на планина Любаш.

Друго наименование: връх Момин двор

Достъп: Свободен

Изходни пунктове:

  • с. Ребро, община Брезник
  • с. Кривонос, община Брезник


Стефан Димитров <stefandimi@mail.bg>


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.