Милевец

Връх Милевец (1733 м) е планински първенец на планина Милевска.

Предишни имена: до 1942 г. връх Бандера

Достъп: Свободен. До 1997 г. върхът попадаще в граничната ивица и посещението му се допускаше само с разрешение от Дирекция "Гранична полиция" на МВР, София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №46

Изходен пункт: с. Средорек, община Трекляно - около 4,00 ч.Стефан Димитров <stefandimi@mail.bg>


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.