Огражденец

Връх Огражденец (1744 м и е на македонска територия) е планински първенец на планина Огражден.

Предишни имена: до 1942 г. връх Ченак тепе

Най-висок на наша територия е връх Голак - 1644 м

Достъп: Свободен, но върхът попада в граничната зона и посещението му да се съобразява с местните гранични власти.

Изходни пунктове:

  • с. Чурилово, община Петрич
  • махала Баскалци, община Петрич
  • махала Волно, община Петрич


Стефан Димитров <stefandimi@mail.bg>


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.