Генгер

Бодливо сглобче (генгер)
Бодливо сглобче (генгер)

Единственото находище в България от бодливото сглобче – генгер се намира във месността Трите Братя и местността Казаните, на площ около 3 000 декара.

Той съдържа сок, наричан “млечок”, който е причината за бурното му горене. Генгерът беше почти на изчезване, поради безредното и безотговорно сечене по Заговезни за паленето на големи обредни огнъове.

Със заповед №1779 от 1972 година на Министерството на горите, на основание чл. 18 и 20 от Закона за защита на природата е обявено за природна забележителност скалното образувание Тримата скални братя, месността Казаните и единственото находище от бодливото сглобче – генгер.


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.